Professionele advocaat voor het verkrijgen van een NIE en Spaanse residentie

NIE NUMMER

De N.I.E. nummer is een belastingidentificatienummer, in het Spaans bekend als de “Número de Identificación de Extranjeros”. Het NIE-nummer wordt uitgegeven door de nationale politie van Spanje. In overeenstemming met de Spaanse wet zullen buitenlanders die vanwege hun economische, professionele of sociale belangen familie van Spanje zijn, dit persoonlijke en unieke nummer voor identificatiedoeleinden verstrekken. Het is verplicht om eigendommen, voertuigen en boten te kopen en verkopen. Bij A & G Lawyers kunnen we u helpen bij het verkrijgen van uw NIE-nummer, aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

 

SPAANSE RESIDENTIE

Verblijf korter dan drie maanden

In gevallen waarin het verblijf in Spanje van een burger van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ongeacht het doel ervan, een duur heeft van minder dan drie maanden, is het voldoende beschikken over een geldig paspoort of identiteitskaart.

Blijf langer dan drie maanden

Burgers van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben het recht om gedurende meer dan drie maanden op Spaans grondgebied te verblijven indien zij in een van de volgende categorieën vallen:

  • Zij zijn in loondienst of als zelfstandige in Spanje.
  • Zij hebben voor zichzelf en hun familieleden voldoende middelen om geen last te vormen voor sociale bijstand in Spanje tijdens hun verblijf, evenals een openbare of particuliere ziekteverzekering die alle risico’s in Spanje dekt. De beoordeling van de toereikendheid van economische middelen zal individueel worden gedaan en in elk geval rekening houdend met de persoonlijke en gezinssituatie van de aanvrager.
  • Het zijn studenten en ingeschreven in een openbaar of particulier centrum, erkend of gefinancierd door de bevoegde onderwijsadministratie, met een formatief doel; en een publieke of particuliere ziekteverzekering hebben die volledige dekking biedt in Spanje en garanderen dat ze over voldoende middelen beschikken om zichzelf en hun gezinsleden niet te belasten met de sociale bijstand van de Spaanse staat gedurende hun verblijfsperiode.
  • Het zijn familieleden die een burger van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland vergezellen of ontmoeten, die voldoet aan de voorwaarden die in een van de bovenstaande aannames worden overwogen. Het familielid kan zijn:
  • In het geval van het gezinslid van een student, zijn of haar echtgenoot of geregistreerde binnenlandse partner of de kinderen van de student en hun echtgenoot of afhankelijke partner.
  • In de andere gevallen zijn de geregistreerde echtgeno (o) t (e) of de binnenlandse partner, hun directe afstammelingen en die van hun echtgenoot of partner jonger dan 21 jaar of niet in staat of ouder van die leeftijd die van hen afhankelijk is, en hun directe bloedverwanten of die van hun echtgenoot of van het geregistreerde echtpaar dat onder hun hoede is.
  • Dit verblijfsrecht is ook van toepassing op gezinsleden, ongeacht hun nationaliteit, indien zij een burger van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vergezellen of zullen ontmoeten. of uit Zwitserland dat voldoet aan de voorwaarden van een van de eerste drie alinea’s hierboven.
[]
1 Step 1
NAAM
EMAIL
TELEFOONNUMMER
BERICHT
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om een ​​afspraak te maken.


TORREVIEJA

C / Ramón Gallud 78 – 1ºA
03181 – Torrevieja (Alicante)
Tel / Fax (00 34) 965 505 305
(00 34) 655 093 356
info@lawyersag.com

CIUDAD QUESADA

Ciudad Quesada C/ Mallorca 25, Local 12. Doña Pepa,
Ciudad Quesada (Alicante)
Tel / Fax (00 34) 965 505 305
(00 34) 655 093 356
info@lawyersag.com