Wat zijn cookies?

In het Engels betekent de term “cookie” cookie, maar op het gebied van surfen op het web is een “cookie” iets heel anders. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een kleine hoeveelheid tekst, een zogenaamde “cookie”, opgeslagen in de browser van uw apparaat. Deze tekst bevat verschillende informatie over uw surfgedrag, gewoonten, voorkeuren, inhoudsaanpassingen, enz…

Er zijn andere technologieën die op een vergelijkbare manier werken en ook worden gebruikt om gegevens over uw browse-activiteit te verzamelen. We zullen al deze technologieën samen “cookies” noemen.

Het specifieke gebruik dat wij van deze technologieën maken, wordt in dit document beschreven.

Waar worden cookies op deze website voor gebruikt?

Cookies zijn een essentieel onderdeel van de manier waarop de Website werkt. Het belangrijkste doel van onze cookies is om uw surfervaring te verbeteren. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren (taal, land, enz.) te onthouden tijdens het browsen en bij toekomstige bezoeken. De informatie verzameld in cookies laat ons ook toe om de website te verbeteren, aan te passen aan uw interesses als gebruiker, de zoekopdrachten die u uitvoert te versnellen, enz.

In bepaalde gevallen, als we uw voorafgaande geïnformeerde toestemming hebben verkregen, kunnen we cookies gebruiken voor ander gebruik, bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen waarmee we u advertenties kunnen tonen op basis van de analyse van uw surfgedrag.

Waar worden cookies NIET voor gebruikt op deze website?

In de cookies die wij gebruiken, worden gevoelige persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam, adres, uw wachtwoord, etc. niet opgeslagen.

Wie gebruikt de informatie die in cookies is opgeslagen?

De informatie die is opgeslagen in de cookies op onze Website wordt uitsluitend door ons gebruikt, met uitzondering van de informatie die hieronder wordt aangeduid als “cookies van derden”, die worden gebruikt en beheerd door externe entiteiten die ons diensten leveren die de gebruikerservaring verbeteren. Bijvoorbeeld de statistieken die worden verzameld over het aantal bezoeken, de meest gelikete inhoud, enz…

Hoe kunt u het gebruik van cookies op deze website voorkomen?
Als u het gebruik van cookies liever vermijdt, kunt u het gebruik ervan WEIGEREN of u kunt de cookies CONFIGUREREN die u wilt vermijden en de cookies die u wel mag gebruiken (in dit document geven we u uitgebreide informatie over elk type cookie, het doel ervan, ontvanger, tijdelijkheid, enz. .. ).

Als u ze heeft geaccepteerd, zullen wij u dit niet opnieuw vragen, tenzij u de cookies op uw apparaat verwijdert, zoals aangegeven in het onderstaande gedeelte. Als u de toestemming wilt intrekken, moet u de cookies verwijderen en opnieuw configureren.

Hoe kan ik het gebruik van cookies uitschakelen en elimineren?
De Eigenaar geeft informatie over zijn Cookiebeleid weer in de cookiesbanner die toegankelijk is op alle pagina’s van de Website. De cookiebanner geeft essentiële informatie over de gegevensverwerking weer en stelt de Gebruiker in staat de volgende acties uit te voeren:

ACCEPTEER of WEIGEER de installatie van cookies, of trek de eerder verleende toestemming in.
Wijzig cookievoorkeuren op de pagina Cookies aanpassen, die u kunt openen via de Cookieverklaring of op de pagina Cookies aanpassen.
Verkrijg aanvullende informatie op de pagina Cookiebeleid.
Om cookies op deze website (en de cookies die door derden worden gebruikt) te beperken, blokkeren of verwijderen, kunt u dit op elk moment doen door uw browserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat deze instellingen in elke browser verschillend zijn.

In de volgende links vindt u instructies om cookies in de meest voorkomende browsers in of uit te schakelen.

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Rand
Safari
Welke soorten cookies worden op deze website gebruikt?
Elke website gebruikt zijn eigen cookies.

Op onze website gebruiken wij het volgende:

VOLGENS DE ENTITEIT DIE HET BEHEERT

Eigen cookies:

Het zijn deze die naar de eindapparatuur van de Gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de Gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.

Cookies van derden:

Het zijn gegevens die naar de eindapparatuur van de Gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die de gegevens verwerkt die via cookies zijn verkregen.

In het geval dat de cookies worden aangeboden vanaf een computer of domein dat door de uitgever zelf wordt beheerd, maar de via hen verzamelde informatie wordt beheerd door een derde partij, kunnen ze niet als zijn eigen cookies worden beschouwd als de derde partij ze voor eigen doeleinden gebruikt. (bijvoorbeeld de verbetering van de geleverde diensten of het aanbieden van advertentiediensten ten gunste van andere entiteiten).

VOLGENS HET DOEL

Technische cookies:

Dit zijn de gegevens die nodig zijn voor de navigatie en de goede werking van onze Website, zoals bijvoorbeeld het controleren van verkeer en datacommunicatie, het identificeren van de sessie, toegang krijgen tot gedeelten met beperkte toegang, een verzoek indienen tot registratie of deelname aan een evenement, bezoeken tellen ten behoeve van facturatielicenties voor de software waarmee de websitedienst werkt, beveiligingselementen gebruiken tijdens navigatie, inhoud opslaan voor verspreiding van video’s of geluid, dynamische inhoud (bijvoorbeeld het laden van een animatie van een tekst of afbeelding).

Analysecookies:

Ze maken het mogelijk het aantal gebruikers te kwantificeren en voeren zo de meting en statistische analyse uit van het gebruik dat gebruikers van de Website maken.

Voorkeurs- of personalisatiecookies:

Het zijn deze waarmee de Gebruiker informatie kan onthouden, zodat de Gebruiker toegang kan krijgen tot de dienst met bepaalde kenmerken die zijn ervaring kunnen onderscheiden van die van andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld de taal, het aantal resultaten dat moet worden weergegeven wanneer de De Gebruiker voert een zoekopdracht uit, het uiterlijk of de inhoud van de dienst, afhankelijk van het type browser waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de dienst of de regio van waaruit de Gebruiker toegang krijgt tot de dienst, enz.

VOLGENS DE TIJD BLIJVEN ZE GEACTIVEERD

Sessiecookies:

Het zijn gegevens die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt.

Ze worden meestal gebruikt om informatie op te slaan die alleen interessant is om te bewaren voor het leveren van de door de Gebruiker gevraagde dienst voor een eenmalige gelegenheid (bijvoorbeeld een lijst met gekochte producten) en verdwijnen wanneer de sessie eindigt.

Permanente cookies:

Het zijn gegevens waarbij de gegevens nog steeds in de terminal worden opgeslagen en toegankelijk en verwerkt kunnen worden gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren. Daarbij moet specifiek worden beoordeeld of het gebruik van persistente cookies noodzakelijk is, aangezien de risico’s voor de privacy kunnen worden verminderd door het gebruik van sessiecookies. Wanneer permanente cookies worden geïnstalleerd, wordt het in ieder geval aanbevolen om de tijdelijke duur ervan te beperken tot het noodzakelijke minimum, rekening houdend met het doel van het gebruik ervan. Voor deze doeleinden werd in Advies 4/2012 van de WG29 aangegeven dat een cookie pas kan worden vrijgesteld van de plicht tot geïnformeerde toestemming als de vervaldatum ervan verband houdt met het doel ervan. Hierdoor is het veel waarschijnlijker dat sessiecookies als uitgezonderd worden beschouwd dan permanente cookies.

Details van de cookies die op deze website worden gebruikt.