Identificatie en eigendom

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, maakt de Eigenaar zijn identificatiegegevens openbaar:

Eigenaar: Adriana Andreu Guerrero.
NIF: 48455850w
Adres: Ramon Gallud 78,1A, – Spanje.
E-mail: info@lawyersag.com
Telefoonnummer voor contact: 965 505 305
Website: https://lawyersag.com
Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van de Website verleent u de status van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden die op de pagina’s zijn opgenomen:

Juridische waarschuwing
Privacybeleid
Als u niet akkoord gaat met al deze bepalingen en voorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van de Website.

Toegang tot de Website impliceert op geen enkele wijze het begin van een commerciële relatie met de Eigenaar.

Via de Website biedt de Eigenaar toegang tot en gebruik van verschillende inhoud die de Eigenaar en/of zijn medewerkers via internet hebben gepubliceerd.

Hiertoe bent u verplicht en toegewijd om de inhoud van de website NIET te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze kan het normale gebruik van de inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen op computerapparatuur die eigendom is van of is gecontracteerd door de Eigenaar, andere gebruikers of een internetgebruiker, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of verhinderen.

Veiligheids maatregelen

De persoonlijke gegevens die aan de Eigenaar worden verstrekt, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan de eigendom uitsluitend toekomt aan de Eigenaar, die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen op zich neemt die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie garanderen. die daarin zijn opgenomen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat de Eigenaar daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgenomen, hoewel de Eigenaar alle nodige middelen inzet en de passende veiligheidsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Verwerking van persoonlijke gegevens

U kunt alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens verzameld door de Eigenaar raadplegen op de pagina Privacybeleid.

Inhoud

De Eigenaar heeft de informatie, multimedia-inhoud en materialen op de Website verkregen uit bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, garandeert de Eigenaar niet dat deze exact is. , compleet of bijgewerkt. De Eigenaar wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina’s van de Website.

Het is verboden om via de Website illegale of illegale inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of te verzenden die in het algemeen de rechten van de Eigenaar of derden aantasten of schenden.

De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een aanbod tot verkoop, een verzoek tot aankoop of een aanbeveling om een andere handeling uit te voeren, tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website, de links of de via de Website verkregen informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de Website.

Cookiebeleid

De Eigenaar verkrijgt en bewaart de volgende informatie over bezoekers van de Website:

De domeinnaam (PSI) en/of het IP-adres van de provider waarmee hij toegang heeft tot het netwerk.
De datum en tijd van toegang tot de website.
Het internetadres van de bron van de link die naar de Website verwijst.
Het aantal dagelijkse bezoekers van elke sectie.
De verkregen informatie is volledig anoniem en kan in geen geval in verband worden gebracht met een specifieke en geïdentificeerde

Gebruiker.

Links naar andere websites
De Eigenaar kan u via links toegang verlenen tot websites van derden met als uitsluitend doel u te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op internet waarin u de op de Website aangeboden gegevens kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites vormen in geen geval een suggestie of aanbeveling voor u om de bestemmingspagina’s te bezoeken, die buiten de controle van de Eigenaar vallen, dus de Eigenaar is niet verantwoordelijk.