Wat is een Klokkenluiderrapport?

Klokkenluiden moedigt medewerkers aan en stelt hen in staat om ernstige zorgen binnen de organisatie te uiten in plaats van een probleem te verdoezelen of extern “de alarmbel te luiden”. Medewerkers zijn vaak de eersten die beseffen dat er iets ernstig mis is binnen de organisatie. Ze uiten hun zorgen echter mogelijk niet omdat ze denken dat dit onloyaal zou zijn ten opzichte van hun collega’s of de organisatie.

Onze Organisatorische Toewijding

De organisatie is toegewijd aan de hoogst mogelijke normen van openheid, integriteit en verantwoordelijkheid. In lijn met die toewijding verwachten we van medewerkers en anderen waarmee we te maken hebben, die ernstige zorgen hebben over elk aspect van het werk van de organisatie, om naar voren te komen en die zorgen te uiten.

Op wie is het beleid van toepassing?

Het beleid is van toepassing op alle medewerkers (inclusief degenen die zijn aangewezen als tijdelijk, uitzendkracht, geautoriseerde vrijwilliger of werkervaring) en op die aannemers die voor de organisatie op het terrein werken, zoals uitzendkrachten, bouwers, chauffeurs. Het omvat ook leveranciers en degenen die diensten verlenen onder een contract met de organisatie.

Beleidsdoelstellingen

Biedt mogelijkheden om vertrouwelijk zorgen te uiten en feedback te krijgen over genomen acties. Zorgt ervoor dat u een reactie krijgt op uw zorgen en weet hoe u moet opvolgen als u niet tevreden bent. Bevestigt dat u beschermd zult worden tegen mogelijke vergelding of benadeling als u redelijkerwijs gelooft dat u te goeder trouw een openbaarmaking heeft gedaan. Soorten Gedekte Zorgen

Alle gevallen van initiatieven, gedrag dat een misdaad is of in strijd is met de wet. Openbaarmaking met betrekking tot gerechtelijke dwalingen. Gezondheids- en veiligheidsrisico’s, inclusief risico’s voor het publiek en andere medewerkers. Schade aan het milieu. Ongeautoriseerd gebruik van publieke fondsen. Mogelijke fraude en corruptie. Seksueel of fysiek misbruik van klanten. Ander onethisch gedrag. NB. Andere procedures zijn beschikbaar voor medewerkers, zoals het klachtenproces dat klachten over hun eigen arbeid betreft. Dit beleid vervangt ook andere klachtenprocedures die voor publiek gebruik zijn. Beschermingen

De organisatie erkent dat de beslissing om een zorg te melden moeilijk kan zijn. Als wat u zegt waar is, zou u niets te vrezen moeten hebben, omdat u uw plicht tegenover uw werkgever en degenen aan wie u een dienst verleent, vervult. De organisatie tolereert geen enkele vorm van intimidatie of benadeling en zal passende stappen ondernemen om u te beschermen wanneer u te goeder trouw een zorg naar voren brengt.

Vertrouwelijkheid

Alle zorgen worden vertrouwelijk behandeld en er wordt alles aan gedaan om uw identiteit niet bekend te maken als u dat wilt. Echter, op het juiste moment moet u mogelijk als getuige verschijnen. Dit beleid moedigt u echter aan om uw zorg indien mogelijk te noemen. Let op:

U moet de informatie te goeder trouw bekendmaken. U moet geloven dat het wezenlijk waar is. U mag niet kwaadwillig handelen of valse beschuldigingen maken. U mag geen persoonlijk voordeel nastreven. Hoe u uw zorg naar voren kunt brengen

Als eerste stap dient u normaal gesproken uw zorgen mondeling of schriftelijk kenbaar te maken aan uw directe supervisor/manager. Dit kan echter afhangen van de ernst en gevoeligheid van het betrokken probleem en van wie wordt vermoed bij het wangedrag betrokken te zijn. Als u bijvoorbeeld denkt dat het management betrokken is, moet u een hoger managementniveau benaderen.

Financiële beschuldigingen vereisen dat de Chief Financial Officer op de hoogte wordt gesteld van alle vermoedelijke financiële of boekhoudkundige onregelmatigheden.

 

[]
1 Step 1

Whistleblowing contact form

Raise serious concerns within the organization rather than glossing over an issue or “blowing the whistle” externally.

Your Nameyour full name
Issue Detailsmore details
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right