Wat is een klokkenluidersrapport of onregelmatighedenbeleid in het Engels?

Klokkenluiden moedigt werknemers aan om ernstige zorgen binnen de organisatie te uiten, in plaats van een probleem te verdoezelen of extern “op de klok te blazen”. Medewerkers zijn vaak de eersten die beseffen dat er iets ernstig mis is binnen de organisatie. Het is echter mogelijk dat ze hun zorgen niet uiten, omdat ze vinden dat het ontrouw zou zijn als ze zich uitspreken tegenover hun collega’s of de organisatie.

Onze organisatorische toewijding
De organisatie streeft naar de hoogst mogelijke normen van openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. In lijn met dat engagement verwachten we dat werknemers en anderen met wie we omgaan, die ernstige zorgen hebben over enig aspect van het werk van de organisatie, naar voren komen en deze zorgen uiten.

Op wie is het beleid van toepassing?
Het beleid is van toepassing op alle werknemers (inclusief degenen die zijn aangewezen als tijdelijk, tijdelijk, uitzendbureau, geautoriseerde vrijwilliger of werkervaring) en de contractanten die voor de organisatie op het terrein werken, zoals uitzendpersoneel, bouwers en chauffeurs. Het heeft ook betrekking op leveranciers en degenen die diensten verlenen op basis van een contract met de organisatie.

Beleidsdoelstellingen
Bied u de mogelijkheid om op vertrouwelijke wijze uw zorgen te uiten en feedback te ontvangen over de genomen maatregelen.
Zorg ervoor dat u een antwoord krijgt op uw zorgen en dat u weet hoe u actie kunt ondernemen als u niet tevreden bent.
Bevestig opnieuw dat u beschermd zult worden tegen mogelijke vergelding of represailles als u er redelijkerwijs van overtuigd bent dat u te goeder trouw een openbaarmaking heeft gedaan.

Soorten problemen die onder de dekking vallen
Alle gevallen van inleiding, gedrag dat een misdaad is of een overtreding van de wet.
Openbaarmaking in verband met gerechtelijke dwalingen.
Gezondheids- en veiligheidsrisico’s, inclusief risico’s voor het publiek en andere werknemers.
Schade aan het milieu.
Ongeoorloofd gebruik van publieke middelen.
Mogelijke fraude en corruptie.
Seksueel of fysiek misbruik van cliënten.

Ander onethisch gedrag. Let op. Voor medewerkers zijn er nog andere procedures beschikbaar, zoals de klachtenregeling die betrekking heeft op klachten over het eigen dienstverband. Dit beleid vervangt ook geen andere klachtenprocedures die voor openbaar gebruik zijn.

Beveiligingen
De organisatie erkent dat de beslissing om een ​​probleem te melden lastig kan zijn. Als wat u zegt waar is, hoeft u niets te vrezen, aangezien u uw plicht doet jegens uw werkgever en degenen aan wie u een dienst verleent. De organisatie tolereert geen enkele vorm van intimidatie of represailles en zal passende maatregelen nemen om u te beschermen als u te goeder trouw een probleem meldt.

Vertrouwelijkheid
Alle zorgen worden vertrouwelijk behandeld en er wordt alles aan gedaan om uw identiteit niet bekend te maken als u dat wenst. Het kan echter zijn dat u op het juiste moment als getuige moet verschijnen. Dit beleid moedigt u echter aan om waar mogelijk uw naam onder de aandacht te brengen. Let daar op:

U moet de informatie te goeder trouw openbaar maken.
Je moet geloven dat het grotendeels waar is.
U mag niet kwaadwillig handelen of valse beschuldigingen uiten.
U mag geen persoonlijk voordeel nastreven.
Hoe u uw zorgen kunt uiten
Als eerste stap dient u uw zorgen normaal gesproken mondeling of schriftelijk te melden aan uw directe supervisor/manager. Dit kan echter afhankelijk zijn van de ernst en gevoeligheid van de kwestie en van wie er verdacht wordt betrokken te zijn bij het wangedrag. Als u bijvoorbeeld denkt dat het management erbij betrokken is, moet u een hoger managementniveau benaderen.

Financiële beschuldigingen vereisen dat de Chief Financial Officer op de hoogte wordt gesteld van alle vermoedelijke financiële of boekhoudkundige onregelmatigheden

[]
1 Step 1

Whistleblowing contact form

Raise serious concerns within the organization rather than glossing over an issue or “blowing the whistle” externally.

Your Nameyour full name
Issue Detailsmore details
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right